1. Đăng ký và kích hoạt tài khoản hệ thống ODAS

Đăng ký và kích hoạt tài khoản

Bước 1: Truy cập trang Đăng ký tài khoản

Bước 2: Cung cấp địa chỉ email và đặt mật khẩu cho tài khoản. Hãy nhập lại mật khẩu đã đặt để đảm bảo bạn nhớ mật khẩu.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Bấm Đăng ký

Sau khi Đăng ký, ODAS sẽ gửi một email đến địa chỉ bạn đã cung cấp để yêu cầu kích hoạt tài khoản. Việc này nhằm đảm bảo bạn đúng là chủ sở hữu địa chỉ email. Bạn hãy kiểm tra email, kể cả trong hộp thư rác, spam.

Bước 4: Bấm vào liên kết trong email để kích hoạt hoặc làm theo hướng dẫn trong email.

Trong trường hợp không thể bấm vào liên kết để kích hoạt tài khoản thì hãy truy cập Kích hoạt tài khoản và điền email cùng với mã kích hoạt đã được gửi đến email.

Sau khi kích hoạt thành công tài khoản, bạn được đăng nhập ODAS và đã có thể sử dụng gói Miễn phí mặc định của ODAS.

 

Thông tin tài khoản và gói đăng ký phân tích

Bước 1: Truy cập trang Tài khoản hoặc bấm vào hình bánh xe sau khi đã đăng nhập

A close up of a sign

Description automatically generated

 

Bước 2: Trong mục Thông tin tài khoản, người dùng có thể kiểm tra, cập nhật hoặc bổ sung thông tin hoặc đổi mật khẩu. Sau khi xong, cần bấm Lưu để hệ thống ghi nhận.

A white background with blue text

Description automatically generated

Bước 3: Trong mục Thông tin gói đăng ký, người dùng có thể kiểm tra thông tin gói đăng ký phân tích hiện tại hoặc kích hoạt gói đăng ký mới

A white background with red text

Description automatically generated

 

 

Kích hoạt gói đăng ký đã mua

Bước 1: Truy cập trang Kích hoạt gói đã mua.

Hoặc: Người dùng cũng có thể vào trang thông tin tài khoản (hình bánh xe ở góc trên bên phải màn hình) và chọn Thông tin gói đăng ký, sau đó bấm vào Kích hoạt hoặc Thêm gói

 

Bước 2: Nhập mã kích hoạt gồm 16 con số (đã được gửi qua email nếu mua trực tuyến) hoặc trong thẻ cào

Sau đó hãy bấm Kiểm tra và kiểm tra xem gói đăng ký đã dúng chưa.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Nhớ kiểm tra chi tiết các thông tin. Nếu thông tin đã đúng thì bấm vào Kích hoạt bên dưới bảng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 4: Vào thông tin người dùng để kiểm tra lại xem gói đăng ký mới kích hoạt đã vào tài khoản chưa.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bắt đầu sử dụng ODAS

Bước 1: Vào ODAS bằng cách truy cập trang ODAS hoặc bấm vào chữ ODAS ở góc trên bên trái màn hình

ODAS quản lý và phân tích dữ liệu theo mô hình Dự án >>> Dữ liệu >>> Bảng kết quả. Mỗi dự án tương đương một nghiên cứu. Trong một dự án có thể có một hoặc nhiều dữ liệu. Trong mỗi dự án có thể có nhiều bảng và dùng các dữ liệu của dự án đó.

 

Bước 2: Tạo dự án

Màn hình đầu tiên chỉ hiển thị Dự án vì cần phải có thông tin dự án thì mới lưu trữ dữ liệu và bảng kết quả. Một khi đã có dự án và dữ liệu thì những lần sau, khi đăng nhập người dùng sẽ được đưa vào dự án đang thực hiện. Bấm vào dấu cộng bên dưới Dự án để thêm dự án mới

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Nhập các thông tin của dự án nghiên cứu và bấm vào Lưu

A white background with red lines

Description automatically generated

Bước 3: Sử dụng dự án

Để biết dự án nào đang được dùng để lưu trữ dữ liệu và bảng kết quả, người dùng cần bấm vào Sử dụng.

A white background with black text

Description automatically generated

Khi có một hoặc nhiều dự án thì dự án nào có đánh dấu sao có nghĩa là mọi thứ (dữ liệu, bảng kết quả) sẽ được lưu trữ trong dự án đó. Lưu ý rằng, tab Dữ liệu chỉ xuất hiện sau khi một dự án được chọn sử dụng.

A screenshot of a phone

Description automatically generated

 

Bước 4: Tải dữ liệu lên

Vào tab Dữ liệu và bấm vào dấu cộng để đưa dữ liệu lên ODAS. Theo từng bước sau

1.     Chọn file dữ liệu STATA hoặc SPSS đã được dán nhãn đầy đủ

2.     Bấm vào Upload để bắt đầu tải lên ODAS

3.     Khi tải dữ liệu thành công và hệ thống đọc được chính xác thì mục từ điển dữ liệu sẽ hiển thị để mô tả các thông tin của dữ liệu

4.     Hãy điền các thông tin của dữ liệu để nhớ trong quá trình phân tích và bấm Lưu

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Bước 5: Bắt đầu phân tích

Bấm vào dấu cộng bên phải tab Dữ liệu để bắt đầu mở bảng phân tích và tiến hành phân tích qua các bước sau

1.     Chọn dữ liệu bên trái. Đây là dữ liệu mà người dùng đã tải lên. Sau khi chọn thì dữ liệu sẽ hiển thị bên dưới file dữ liệu

2.     Bấm chọn các biến cần phân tích đưa vào bên phải mục, chọn biến

3.     Có thể bấm vào mục Hướng dẫn màu vàng để xem các tùy chỉnh bảng

4.     Chọn các tùy chỉnh thống kê và tùy chỉnh giao diện

5.     Bấm phân tích và chờ kết quả.

Mỗi gói cước sẽ có giới hạn số lượt phân tích bảng, sau mỗi lần phân tích sẽ bị trừ dần.

6.     Đặt tên bảng phân tích

7.     Viết nhận xét cho bảng phân tích

8.     Lưu bảng. Nếu không lưu thì kết quả phân tích sẽ mất khi rời trang.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Sau khi chọn các tùy chỉnh và phân tích cũng như bổ sung tiêu đề bảng và nhận xét cuối bảng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Khi đã có các bảng kết quả, sẽ có thêm các chức năng khác, gồm

A red rectangle with white text

Description automatically generated

1.     Sắp xếp thứ tự bảng (dùng trong trường hợp phải xóa bảng ở giữa cần sắp xếp lại thứ tự)

2.     Xuất kết quả các bảng ra xem trực tiếp trên web

3.     Xuất kết quả các bảng ra dưới dạng Word

4.     Xuất kết quả các bảng ra dưới dạng Excel

 

 

 

Hãy đăng nhập để xem thêm các hướng dẫn.