Quy định và chính sách bảo mật

 

ODAS là hệ thống có chức năng chính là hỗ trợ phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Do tính chất quan trọng này, ODAS hiện được lưu trữ, quản lý và bảo mật bởi các công ty chuyên nghiệp bao gồm PAVietnam để phòng tránh tất cả các rủi ro có thể có. Để đảm bảo sử dụng tốt và có tính bảo mật cao nhất có thể, ODAS yêu cầu người dùng tuân thủ theo một số quy định và nguyên tắc sau:

 

1. Thông tin tài khoản

Khi đăng ký tài khoản, người dùng sẽ sử dụng địa chỉ email như là thông tin đăng nhập. Hệ thống sẽ gửi mã số kích hoạt đến địa chỉ email này. Mục đích là để đảm bảo người dùng sử dụng đúng email của chính mình, để sau này có thể dùng cho các chức năng khác của hệ thống, ví dụ khôi phục mật khẩu nếu bị quên. Mục đích khác là để đảm bảo thông tin giữa ODAS và người dùng được thông suốt; vì nếu như người dùng không thể nhận được email của ODAS thì các chức năng sau này sẽ không sử dụng được tối ưu.

 

Mỗi tài khoản chỉ tương ứng với một địa chỉ email. Người dùng không được thay đổi địa chỉ email, trừ khi muốn đăng ký tài khoản khác. Tất các các gói cước, chức năng của một tài khoản sẽ không được chuyển đổi sang cho một tài khoản khác. Người dùng có nghĩa vụ tự bảo quản tài khoản đã đăng ký với ODAS bao gồm mật khẩu và các thông tin liên quan. Lưu ý quan trọng rằng, nếu người dùng cung cấp tài khoản đăng nhập ODAS cho người khác thì người đó sẽ có thể tiếp cận các thông tin và kết quả nghiên cứu của mình. Tóm lại, người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài khoản của mình trên ODAS.

 

Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản ODAS bị lộ, người dùng có thể đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo với quản trị viên để được hỗ trợ thêm. Tất cả thông tin người dùng trên ODAS sẽ được bảo mật tuyệt đối và sẽ không cung cấp cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong những trường hợp như thế, người dùng sẽ được thông báo các thông tin liên quan.

 

 

2. Dữ liệu nghiên cứu

Để phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu bằng ODAS, người dùng sẽ phải tải lên dữ liệu nghiên cứu dưới dạng file của chương trình Stata (*.dta) hoặc SPSS (*.sav). Hiện giờ, ODAS chỉ hỗ trợ hai loại dữ liệu này vì đây là các loại dữ liệu có các thuộc tính và thông tin chi tiết, ví dụ tên biến, tên nhãn biến… Các loại dữ liệu khác sẽ được hỗ trợ trong tương lai cùng với hệ thống nhập và quản lý dữ liệu riêng biệt khác.

 

Người dùng chỉ nên tải lên ODAS dữ liệu ẩn danh, ví dụ không bao gồm mã số, tên, địa chỉ và tất cả các thông tin định danh đối tượng. Lưu ý rằng các thông tin này cũng sẽ không thể phân tích và trình bày kết quả bằng ODAS, ví dụ sẽ không thể phân tích tên hay mã số đối tượng. Điều này nhằm đề phòng các trường hợp bất khả kháng mà dữ liệu nghiên cứu bị truy cập trái phép (có thể do người dùng lộ tài khoản ODAS, có thể do hệ thống, có thể do sự cố ý tấn công của tin tặc và nhiều lý do khác).

 

Khi tải lên ODAS, dữ liệu của người dùng sẽ được lưu trữ, mã hóa và bảo mật trên máy chủ và sẽ được sao lưu định kỳ mỗi tuần một lần. Tất cả dữ liệu của người dùng nào sẽ hoàn toàn thuộc quyền quản lý, sử dụng của người dùng đó. Tuy nhiên, máy móc cũng có thể hư hỏng bất chợt, kể cả máy cá nhân hay máy chủ tối tân nhất. Vì vậy, người dùng nên tự sao lưu dữ liệu của mình để phòng ngừa các trường hợp bất khả kháng dẫn đến không thể truy cập được dữ liệu trên ODAS.

 

Trong trường hợp nghi ngờ dữ liệu bị lộ, người dùng có thể đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo với quản trị viên để được hỗ trợ thêm. Tất cả thông tin người dùng, kể cả dữ liệu nghiên cứu, trên ODAS sẽ được bảo mật tuyệt đối và sẽ không cung cấp cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong những trường hợp như thế, người dùng sẽ được thông báo các thông tin liên quan.

 

3. Các rủi ro khác

ODAS là hệ thống trực tuyến, nên không thể tránh khỏi các rủi ro tiềm tàng của môi trường không gian mạng. Các rủi ro này có thể bao gồm và không hạn chế như cá mập cắn cáp nên không thể truy cập ODAS, máy chủ của phía cung cấp dịch vụ cho ODAS bị lỗi, … Mặc dù ODAS được bảo mật bởi những người chuyên nghiệp nhất, người dùng cũng cần cân nhắc các rủi ro này để đảm bảo nghiên cứu không bị gián đoạn. Có thể bằng cách định kỳ sao lưu dữ liệu ở máy cá nhân, tải về các kết quả đã phân tích và trình bày bảng. Trong trường hợp các vấn đề phát sinh, người dùng cần liên hệ quản trị viên để được hỗ trợ.

 

Hãy đăng ký sử dụng ODAS ngay để tận hưởng các tiện ích!