Giải thích thuật ngữ ODAS và các gói đăng ký

 

Đặc tính

Trải nghiệm

Cơ bản

Nâng cao

·         Thời hạn sử dụng

1 tháng

6 tháng

12 tháng

·         Số dự án

1

2

4

·         Số file dữ liệu

1

2

4

·         Kích thước file dữ liệu

1 MB

5 MB

10 MB

·         Số bảng phân tích

10

80

160

·         Số biến trong mỗi bảng

10

30

30

 

Với ODAS, mỗi Dự án được xem như một nghiên cứu. Trong mỗi nghiên cứu có thể có một hoặc nhiều Dữ liệuBảng gắn với nó.

 

Gói Cơ bản sẽ có thể tạo 2 dự án nghiên cứu khác nhau. Trong mỗi dự án sẽ có thể có dữ liệu hoặc bảng khác nhau. Gói này cho phép tải lên hệ thống tối đa 2 file dữ liệu ở tất cả các dự án với dung lượng tối đa mỗi file 5 MB. Kích thước file dữ liệu này tương đương khoảng 3.000 – 5.000 đối tượng nghiên cứu với khoảng 300 - 500 biến tùy loại dữ liệu. Ví dụ, dữ liệu 5M tương đương 10.000 đối tượng mà mỗi đối tượng có 100 biến số hoặc 5.000 đối tượng mà mỗi đối tượng 200 biến số. Số bảng của gói này không phải là số bảng có trong mỗi dự án mà là số bảng ODAS đã chạy phân tích. Với gói Cơ bản sẽ có thể nhờ ODAS chạy 80 bảng phân tích. Trong mỗi bảng, người dùng sẽ có thể phân tích cùng lúc ở mỗi lần chạy là 30 biến mỗi bảng.

 

Mỗi lần chạy tính toán được xem là một bảng mà ODAS phân tích. ODAS sẽ thông báo số bảng đã phân tích ở góc trên bên phải màn hình để người dùng dễ theo dõi. Khi ODAS hiển thị thông tin P(1/2) D(1/2) T(15/80) thì P(1/2) có nghĩa là đã sử dụng 1 dự án trong tổng số 2 dự án tối đa cho phép của gói Cơ bản. Người dùng còn có thể tải lên thêm 1 dữ liệu vì mới chỉ dùng 1 trong 2 dữ liệu tối đa cho phép D(1/2) và còn có thể yêu cầu ODAS chạy phân tích 65 lần nữa vì mới chỉ sử dụng 15 lần chạy phân tích trong tổng số 80 lần được phép T(15/80) của gói Cơ bản.

 

 

Hãy sử dụng ODAS ngay để tận hưởng các tiện ích!