CỠ MẪU ĐỂ ƯỚC LƯỢNG MỘT TỈ LỆ VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

\( Design Effect = 1 + ICC (k - 1) \)

Thành phần